site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator materiały i publikacje
MATERIAŁY / DOKUMENTACJA SZKOLNA / 
sortuj wg:
 
nazwa
separator
data
wzór karty samooceny dla pracowników biblioteki szkolnej
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 44.4 KB
data dodania: 21-06-2017
wzór karty samooceny dla nauczycieli
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 48.6 KB
data dodania: 21-06-2017
wzór karty samooceny dla psychologów i pedagogów
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 47.8 KB
data dodania: 21-06-2017
wzór karty samooceny dla pracowników świetlicy szkolnej
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 45.7 KB
data dodania: 21-06-2017
Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Ochrona Dziecka
autor: Dorota Pabian
rozmiar: 225.8 KB
data dodania: 07-09-2017
szkolny zestaw planów nauczania na rok szkolny 2017-18
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 2.46 MB
data dodania: 06-09-2017
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OCHRONA DZIECKA – PAKIET OŚWIATA
autor: Dorota Pabian
rozmiar: 37.9 KB
data dodania: 07-09-2017
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
autor: Bogdan Hajduga
rozmiar: 13.94 MB
data dodania: 21-01-2015
formularz sprawozdania, który obowiązkowo wypełnia każdy wychowawca po zakończeniu semestru
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 35 KB
data dodania: 13-01-2017
statut obowiązujący w naszej szkole
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 423.2 KB
data dodania: 19-10-2016
szablon przeznaczony do drukowania świadectw dla uczniów nowego technikum
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 237.9 KB
data dodania: 08-02-2006
arkusz przygotowany do sporządzania statystyk końcowych dziennika lekcyjnego
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 420 KB
data dodania: 08-02-2006
program do rozliczania godzin ponadwymiarowych
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 430.1 KB
data dodania: 10-02-2007
program do wprowadzania ocen okresowych na potrzeby sekretariatu uczniowskiego
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 1.28 MB
data dodania: 23-06-2005
podanie o wydanie duplikatu świadectwa promocyjnego oraz ukończenia szkoły
autor: Joanna Martyna
rozmiar: 288 KB
data dodania: 13-01-2014
pełna dokumentacja dotycząca wycieczek szkolnych wraz z odpowiednimi drukami
autor: Ewa Hudyma
rozmiar: 76.1 KB
data dodania: 02-10-2004
regulamin korzystania przez uczniów ze szkolnej sieci bezprzewodowej
autor: Bogdan Hajduga
rozmiar: 229.1 KB
data dodania: 21-10-2011
nowe, szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
autor: Ewa Hudyma
rozmiar: 164 KB
data dodania: 19-05-2014